Lindholm Autoservice er Autopartner - Værksted

Åbningstider :
Mandag - torsdag :
07.30 - 16.00
Fredag :
07.30 - 14.00

Certifikat for Lindholm Autoservice
Et dæk der er slidt
Dette dæk er, som det tydeligt kan ses, tjenligt til
udskiftning. Dækket er slidt i "punkter" - ved at
benytte en fagmand hos Lindholm Autoservice
ved køb af nye dæk, får du som tilgift en vurdering
af den fejl der er skyld i denne slidtage.
I valget af nye dæk bør der, foruden økonomien,
også tages hensyn til dækkets miljøbelastning
under brug.

De rigtige dæk gavner vort miljø
- Lindholm Autoservice orienterer

Ved køb af bildæk er det sædvanligvis prisen, der er den afgørende faktor hvilket mærke valget skal falde på. Ved dækvalg er det imidlertid også muligt at gøre noget for vort fælles miljø - uden at det behøver koste ekstra.

I forbindelse med fabrikationen af dæk anvendes en blødgøringsolie der indeholder forskellige miljøgifte. Samlet kaldes disse miljøgifte der anvendes ved dækfremstilling for PAH. Disse gifte bliver slidt væk under kørslen og spredt i vor natur - gifte der bla. er kræftfremkaldende.

Pr. 01. januar 2010 træder et EU-direktiv om miljøgift i bildæk i kraft. Efter denne dato er det forbudt at markedsføre eller anvende blødgøringsmidler til gummi, såfremt disse blødgøringsmidler indeholder mere end 1 mg benzopyren pr. kg eller 10 mg pr. kg af alle 8 anvendte PAH-stoffer sammelagt.

Ved at vælge et dæk som MICHELIN er du ikke alene sikker på at få et dæk med et godt vejgreb og en lang levetid ( og derved god økonomi ). Med MICHELIN er du også sikker på at forurene mindst muligt under kørsel.

MICHELIN Energy Saver har et PAH-indhold på 1 mg/kg - altså langt under EU's krav. Der er konkurrerende dækmærker der har et indhold af miljøgifte der er mere end 30 gange højere end MICHELIN's.

Bladet TÆNK har i foråret 2009 foretaget en test af forskellige dækmærker og deres egenskaber. Læs konklusionen af denne ved brug af nedenstående link.

Klik på denne tekst for at åbne link til "TÆNK's" test af sommerdæk.